Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Bireysel terapide görüşmeler genellikle karşılıklı diyaloglar halinde gerçekleşir. Bireyin problemlerine ve ihtiyaçlarına göre terapi sürecinin uzunluğu değişmektedir. Bireysel Terapilerde amaç kişinin farkındalıklarını arttırmasını sağlama ve kişisel becerilerini terapist ile birlikte ortaya çıkarmaktır. Terapiyi danışan ve danışman birlikte inceler birlikte sonlandırır. Terapist sadece dinleyici değil aynı zamanda verdiği fikirler ile yol açıcıdır. Bireysel terapilerde belirli bir süre yoktur ömür boyuda devam edebilir. Amaç kişinin tek başına da bir birey olduğunu ona hatırlatmak ve karşılaştığı sorunlarla tek başına mücadele etme sanatını ona kazandırmaktır.

Bireysel danışmanlık kişinin kendi iç dünyasına bir yolculuktur. Bir yeniden kendini keşiftir. Hayata ve sorunlara farklı pencerelerden bakabilmektir. Kişisel bir büyümedir. Kişi kendi içine yaptığı yolculuk sonunda hayatının kontrolünü eline almaya hazır hale gelir. Bireysel terapinin nihai hedefi çeşitli nedenlerle kişide oluşan psikolojik sorunların giderilmesini sağlayarak kişinin daha doyumlu ve mutlu bir yaşam yolculuğu sürmesinin önünü açmaktır. Bireysel Terapilerde konunun ne olduğu önemsiz olup iş, toplum, ahlak, din gibi ucu açık konularda terapinin konusudur.

Bireysel terapide çalışılan konulara örnek olarak; öfke kontrol problemi, takıntılar, obsesif düşünceler, sosyal fobi, ölüm korkusu, performans kaygısı, depresyon, panik atak, travma sonrası stres bozukluğu, özgüven problemi, uçak fobisi, insan ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar gösterilebilir.