Gelişim Testleri

 0 – 6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel durumlarını değerlendirmek amacı ile geliştirilmiş ve kullanılan ölçme araçlarıdır.   Denver II Gelişim Testi

0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan test, çocukların gelişimindeki gecikmeleri saptamayı amaçlamaktadır. Çocuktan yaşına uygun çeşitli işlemler yapması istenir. Test uygulaması esnasında anne-babanın da dahil olabileceği bölümler vardır. Kaba ve ince motor becerileri, dil gelişimi, sosyal becerileri ve özbakım becerileri ölçülür.   Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5-6 yaş ile 6 - 0 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, ilköğretime başlayacak çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığını ölçmeyi amaçlamaktadır.   Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır.    Gessel Gelişim Testi

Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, ince motor becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar. 

 

Dil Testleri

 Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacı ile uygulanan testlerdir.

 

   Peabody Resim Kelime Testi

Test, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir. 

 

 Zeka Testleri

 Çocuğun zeka gelişimini ölçmek amacı ile uygulanan testlerdir.

 

   WISC – R  

WISC – R zeka testi 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.   Porteus Labirentler Testi

Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır.

 

   Cattel 2A Testi

  Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır.

 

Dikkat Testleri

 Çocuğun odaklanma düzeyini ölçmek amacı ile uygulanan testlerdir.

 

   Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkilendirerek yorumlama yeteneğidir. Görsel algılama sorunu olan çocuklar; okuma, yazma, aritmetik gibi akademik performansla ilişkili becerilerde güçlük yaşamaktadırlar. Frostig Görsel Algı testi ise görsel algıyla ilgili sorunların erken dönemde saptanmasını sağlamak  ve uygun akademik programlara karar vermek amacıyla kullanılır. Frostig Görsel Algı testi 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanabilmekte ve yaklaşık 35-40 dk. sürmektedir.

 

   Benton Görsel Bellek Testi

Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır.

 

   Bender Gestalt Görsel Algılama Testi

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

 

Projektif Testler

   Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi çocuklara uygulanır. Çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Projektif bir test olduğundan yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.

 

   Beier Rotter Cümle Tamamlama Testi

Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

 

   Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi

Goodenough Harris Adam Çizme Testi 7-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır.   Ev-Ağaç-İnsan Resim Çizme Testi

Kişinin, verilen yönergeye karşı yapmış olduğu ev, ağaç ve insan çizimleri ve bu çizimler hakkındaki yorumlarına dayanarak bireyin içsel dünyası hakkında bilgi veren projektif bir testtir. Genellikle kişilik ve zeka ile ilgili değerlendirme yapmayı hedefleyen bir dizi test ile birlikte kullanılır. Uygulamada bir yaş sınırı yoktur.