İPATİZM

İPATİZM

Otizmin Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizmin kesin ve net bir sebebinin bilinememesinin yanı sıra, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır.

Otizmin Nedeni Nedir?

 • Otizmin nedeni henüz tam olarak tespit edilememiştir. Otizmin tek bir nedeni yoktur. Pek çok nedeni olduğu artık bilinmektedir.
 • Otistik bireylerde beyin hücreleri farklı çalışmaktadır. Hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik yada fazlalık olduğu düşünülmektedir. Bazı genetik hastalıklar otizme yol açabilir.
 • Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

Belirtileri Nelerdir?

 • Kendisiyle iletişim kuran insanlara nadiren gülümsemek
 • Başkalarının hareketlerini ya da çıkardığı sesleri nadiren taklit etmek
 • Ses çıkarmada gecikmek veya çok az ses çıkarmak
 • 6-12 aylıkken ismine tepki vermemek ya da zaman zaman sizi duymuyor gibi görünmek
 • 10. aydan itibaren el işaretleri ile iletişim kurmamak. Hatta bazen ihtiyaçlarını bir yetişkinin ellerini kullanarak ifade etmek.
 • Göz teması kuramamak ve yüz ifadesi eksikliği
 • Nadiren dikkatinizi çekmek
 • Koordinasyon ile ilgili problemler ya da ayak parmakları üzerinde yürüme gibi tuhaf hareket biçimleri, ayrıca garip, sert ya da abartılı bir beden dili
 • Ellerini çırpmak, ileri geri sallanmak veya parmaklarını şıklatmak gibi tekrar eden hareketler yapmak
 • Onu kucaklamak ya da kaldırmak istediğinizde size doğru uzanmaması
 • Yuvarlanma, emekleme gibi hareketler açısından motor gelişim geriliği

Dünyada ve Türkiyede Otizm

 • Üç yaşından önce belirtileri ile kendini gösteren otizm, en yaygın görülen rahatsızlıklar arasındadır. Yapılan araştırmalara göre dünyada her 59 çocuktan biri otizm rahatsızlığına sahiptir.
 • Türkiye’de ise otizmli kişi sayısı ortalama 550.000 civarındadır. Otizm daha çok erkeklerde görülen bir rahatsızlıktır ve her 54 erkekten biri otizmlidir. (2018)
 • Otizm, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluktur ve Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control Prevention)’nin verilerine göre 2006 yılında Her 150 çocuktan 1’inde otizm görülürken, 2012 yılında Her 88 çocuktan 1’inde otizm görülmüştür. 2018 yılında verilen son bilgiye göre de, her 59 çocuktan 1’inde otizm görülmektedir.

İPATİZM
Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz?

İstanbul Psikoloji Atölyesi olarak Otizmli Çocuklar için yurtdışında geliştirilen ve ülkemizde de uygulanan, gelişimsel ve davranışsal açıdan en fazla öğrenme ve gelişme sağlandığı program olan İPATİZM programını uyguluyoruz.

Programın içeriğinde en modern ve Otizme en uygun öğrenme metodlarının bulunduğu ve yoğun olarak, bir çocuğun bir eğitmen ile çalıştığı, yoğun davranışsal eğitimler ile otizmli bireyin öğrenmesini ve diğer eğitimlere göre daha fazla fayda sağlayarak gelişmesini hedef alıyoruz.

Haftada minimum 20 – maksimum 50 saat olarak uygulanan bu eğitim modelinde çocuğun öğrenme becerileri, davranış becerileri, dil becerileri ve sosyal iletişim-etkileşim gibi becerilerinde oldukça yüksek bir iyileşme-düzelme görülmektedir.

Başlangıçta göz kontağı bile kuramayan Otizmli bireyin İPATİZM programının ilerleyen zamanında göz kontağı kurması, anlamlı cümleler oluşturması ve isteklerini anlamlı bir şekilde belirtmesi programın ana faydalarındandır. Bunların yanı sıra sosyal becerilerinin gelişmesiyle birlikte ailesi veya arkadaşları ile daha kaliteli ve düzgün zaman geçirebilmektedir.

İPATİZM, diğer eğitim metodlarından ana farkı ise Otizmli Birey ile yoğun olarak bir seans-ev ortamında 1 eğitmen ve 1 çocuğun çalışmasıdır. Bu çalışmaların her seans sonunda düzenli olarak takip formu tutulur ve programı takip eden Uzman Psikolog tarafından kontrol edilerek eğitimin içeriği sürekli güncellenir ve çocuğun gelişimini daha ileri seviyeye taşımak için çalışılır.

İPATİZM’in bir diğer farkı ise diğer programlardan daha yoğun çalışma saatlerinin olması. Haftada 20-50 saat 1 eğitmen ve 1 çocuğun çalıştığı, haftalık olarak Uzman Psikolog tarafından gelişimin gözlendiği, verilerin toplanıp analiz edilerek eğitimin sürekli olarak güncellenmesi, çocuğun gelişimi açısından büyük bir önem arz etmektedir.

İPATİZM programımız hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle buradan http://www.istanbulpsikolojiatolyesi.com/iletisim iletişime geçebilirsiniz…